Dit is de privacyverklaring van AEsh, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60263547, inzake de diensten van AEsh en de website https://aesh.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door AEsh (oa. via de website AEsh.nl) alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

AEsh respecteert de privacy van alle klanten, en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van AEsh. Je dient je ervan bewust te zijn dat AEsh niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de website bereikbaar zijn.

26 mei 2018